Pheasant-tailed Jacana

sri lanka - Pheasant-tailed Jacana

Pheasant-tailed Jacana; 

Status "R" (Resident)

  • Birds
  • Safari
Photographer
Tim Whelan

Country

  • Sri Lanka